a
NaslovnaGROBLJA I KAPELE

GROBLJA I KAPELE

GROBLJA I KAPELE

MIČIJE – Sv. Antun Padovanski (13. lipanj . godine)

UŽARI – Rođ. Ivana Krstitelja (24. lipanj . godine)

PATRON ŽUPE – Sv. Petar i Pavao (29. lipanj . godine)

STARO GROBLJE – Sv. Ilija, prorok (20. srpanj . godine)

KOSE – Mala Gospa (8. rujan . godine)

JAVORAC – Sv. Mihael, Gabriel i Rafael (29. rujan . godine)

JURKIĆI – Presveto Srce Isusovo (Petak nakon blagdana Tijelova)

BLAŽEVIĆA GROBLJE – Svi Sveti (1. studeni . godine)