a
NaslovnaDuhovna razmatranjaNEDJELJA MUKE GOSPODNJE. CVJETNICA

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE. CVJETNICA

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE. CVJETNICA

Gospodina našega Isusa Krista. – Mt 26, 14-27,66

U Evanđelju smo čuli koliko je vrijedio Gospodinov život: „A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka. Otada je tražio priliku da ga preda. „Lako bi bilo suditi Judu jer je on bio učenik koji je izdao Isusa, ali trebamo se svi zapitati: koliko nama vrijedi Isusov život?!

Kao sa Svojim prvim učenicima Gospodin želi da mi Njega slijedimo i da dajemo svoj život za bližnjega. Kad mi dozvoljavamo da nešto sa ovoga svijeta stane između nas i našeg zajedništva sa Gospodinom onda mi nismo ništa drugačiji od Jude. Radi toga je važno da se držimo blizu Gospodina u svakom trenutku na ovom svijetu da ne bi mi ispali biti izdajice.

U istom Evanđelju čujemo kako je Isus otišao moliti u Getsemani i pozvao sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Gospodin moli: „Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.“ Snažna je molitva i pokazuje nam da Isus, kao čovjek, razumije naše teškoće. Za ovo vrijeme učenici su zaspali i Gospodin pita: „Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom?“ Je smo li mi išla drugačiji! Tvrdimo da vjerujemo daje Isus prisutan u Presvetom Oltarskom Sakramentu ali koliko vremena provodimo s Njim?

U ove svete dana kad Crkva razmatra na što je pozvana. Važno je da se svi pitamo: koju ulogu nam Spasitelj ima u životu?! Je li nam samo važan kad nam nešto treba ili smo svjesni da nas zove da predajemo Njemu naš život? Da bi to učinili treba nam dnevno obraćenje. Da ne bi i mi upali u san važno je da provedemo što više vremena u molitvi, ispred Presvetog Sakramenta ako je moguće. Kad to budemo činili i doživjeli susret sa živim Bogom onda samo tada ćemo moći zaista slaviti Njegovo uskrsnuće.

Želim Vam miran i blagoslovljen Veliki tjedan.

Piše: Don Anđelo Bartulica, župnik župe Šimići

Podijeli: